ЗВІТ про фінансові результати, Форма № 2

Просмотров: 73365

ЗВІТ про фінансові результати (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3) Форма № 2 (Затверджено наказом Міністерства фінансів України 31. 03. 99 № 87)


zvyt_pro_finansovi_rezultaty_forma_2-Prostodom_kiev_ua.doc