ЗВІТ про заплановане вивільнення працівників, Форма № 4-ПН (план)

Просмотров: 12462

ЗВІТ про заплановане вивільнення працівників (Форма № 4-ПН (план)) (Затверджено Наказом Мінпраці та соціальної політики України № 420 від 19.12.2005)


zvit_pro_zaplanovane_vyvylnennya_pracivnykiv_forma_4_pn_plan-Prostodom_kiev_ua.doc