Форма № 1-ПП (горизонтальна)

Просмотров: 21292

ЗВІТ про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (Форма № 1-ПП) (Затверджено Наказом ДПА України та Держкомстату України від 23.07.2004 № 419/453) (горизонтальний на 2-ух стр.)


forma_1_pp_goryzontalna-Prostodom_kiev_ua.doc